Yrittäjyys kuuluu kaikille

with Ei kommentteja

Mentorin mietteitä yrittäjätutkinnon valmistujaisissa

Kevään yksi isoista ilon aiheista oli olla mentorina mukana Yrittäjän ammattitutkinnon valmistujaistilaisuudessa Näkövammaisten liitto ry:n Iiris-keskuksessa.  Todistukset onnittelujen, puheiden ja kukkasten kera sai iso joukko tutkinnon suorittajia. Tämä porukka ansaitsi erityisonnittelut. He ovat joutuneet ponnistelemaan huomattavasti enemmän riippuen omista erityisominaisuuksistaan. Siksi haluan onnitella heitä tutkinnon suorittamisen lisäksi rohkeudesta, kun he olivat lähteneet suorittamaan tätä yrittäjätutkintoa. Jotta saisi aikaan muutosta vaatii se myös uskallusta.

 

”Ihmisen elämä laajenee tai kutistuu suhteessa hänen rohkeuteensa” – Anais Nin –

Jokaisella meistä on monenlaisia taitoja. Nyt valmistuneellakin joukolla on monenlaista erityisosaamista ja myös koulutuksella hankittua ammattitaitoa. Jokaisella meistä on monenlaisia vahvuuksia. Jokainen meistä haluaa olla oman elämänsä orkesterin kapellimestari. Jokaisella meistä on myös omat haasteensa. Me kaikki tarvitsemme kuitenkin tukea ja toivottavasti sitä myös saamme. Läheistemme ja omien verkostojemme lisäksi tukea ja apua elämän eri vaiheisiin tulee myös yhteiskunnalta.

 

Meidän jokaisen elämällä on merkitystä

Me kaikki haluamme myös itse olla osa tätä yhteiskuntaa ja kokea, että meidän elämällämme on merkitystä. Itsensä toteuttaminen yrittäjyyden avulla on vaihtoehto, jonka osa on valinnut jo alun perinkin itselleen parhaimmaksi mahdollisuudeksi. Toisille se on saattanut olla ainoa vaihtoehto. Joillekin kynnys on nostettu kuitenkin huomattavasti korkeammalle kuin toisille. Tämän nyt valmistuneen yrittäjäjoukon osalta tuen lisäksi yhteiskunta asettaa usein myös lainsäädännöllisiä esteitä. Näitä toivottavasti puretaan lisää ja parannetaan myös vammaisten henkilöiden yrittäjyyden edellytyksiä.

Positiivinen erityiskohtelu on osa yhdenvertaisuuden takaamista

Yhdenvertaisvaltuutetun sivustolla asiaa tiivistetään alla olevalla lainauksella: ”Positiivisessa erityiskohtelussa on kyse tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisista erityistoimenpiteistä, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden asemaa ja olosuhteita. Positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslaissa.

Kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu ei aina riitä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseen. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää syrjinnälle erityisen alttiin ryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Tällöin kyseeseen voi tulla positiivinen erityiskohtelu.

Yhdenvertaisuuslain mukaan siis sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen, taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.

Positiivinen erityiskohtelu on sallittua myös tilanteissa, joissa ei varsinaisesti ole kyse syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemisestä tai lievittämisestä. Yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien henkilöiden tukeminen voi olla perusteltua, vaikka heikomman aseman ei voida osoittaa johtuvan syrjinnästä. Esimerkiksi vammaisten henkilöiden yhdenvertaista asemaa voidaan pyrkiä parantamaan positiivisella erityiskohtelulla.”

Liitän tähän lopuksi onnitteluni tutkinnon suorittaneille runomuodossa

Nyt tutkintonsa suorittaneiden yrittäjien kanssa on ollut myös itselle antoisaa tutustua uusiin yrityksiin ja ideoihin. Joidenkin kanssa yhteistyö jatkuukin erilaisissa muodoissa.

 

Valmistujaisjuhla 27.4.2022

Runsas vuosi aikaa elämästä ja

nyt ollaan tässä.

Pysähdytään hetkeksi miettimään

mitä kaikkea kukin tänä aikana tekikään.

Monilla oli pitkä heikkouksien lista.

Vuoden aikana keskityttiin puhumaan mahdollisuuksista.

 

Mitä kaikkea voikaan oppia

kun vain ottaa asioista koppia.

Moni teistä on löytänyt itsestään uusia puolia

vaikka toki on ollut myös monenlaisia huolia.

 

Oman itsensä esille tuomisen taito ja rohkeus oli aluksi heikko.

Ja siksi myynti ja  markkinointi on monelle peikko.

Digitaalisuuden hyödyntäminen tuo omat haasteet,

kun maailma on rakennettu huomioiden näkevien vaateet.

Muitakin esteettömyyden puutteita riittää,

joten tutkinto on vaatinut paljon.

Siitä saatte itseänne todella kiittää.

 

Tutkinto on ollut todella iso harppaus,

samalla oman yritystoimintanne skarppaus.

Voitte olla ylpeitä itsestänne

ja tuntea iloa sisällänne.

Kiitos, että sain olla tässä matkassa mukana,

toivottavasti jonkinlaisena tukena.

 

Lämpimät onnittelut kaikille

ja paljon onnea ja rohkeutta myös tuleville vuosille.

 

Toivottaa Merja

 

Ps. Seuraava vammaisyrittäjille räätälöity Yrittäjän ammattitutkinto alkaa 5.9.2022.

Erinomaista kevättä kaikille toivottaen

 

Merja Carlander

**********************************************

 

Blogi on julkaistu ensikertaa Kasvustoori.fi-sivustolla Mentorin päiväkirjassa toukokuun mietteinä

#yrittäjyys #visio #missio #tulevaisuus #kehittäminen #uudenoppiminen #luovuus #työnohjaus #itsensäjohtaminen #tavoitteet #vuorovaikutus #kommunikointi #skenaario #mentorointi #kuunteleminen #ajanhallinta #ennakointi #ajankäyttö #priorisointi