Henkilöstöjohtamisen kehittäminen

Henkilöstöjohtamisen tavoitteet on kytkettävä yrityksen ja yhteisön  tavoitteisiin. Organisaation on kyettävä hankkimaan oikeat henkilöt oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Henkilöiden kehittymisestä ja heidän motivaatiostaan on huolehdittava. Hyvistä henkilöistä kannattaa pitää kiinni.

Muutokset ovat väistämättömiä. Osa niistä on lähtöisin organisaation sisäisistä tarpeista. Myös ulkoisiin muutostarpeisiin on varauduttava. Ne voivat tuoda yritykselle ja yhteisölle uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Organisaatio voi joutua myös supistamaan toimintaansa. Samalla kun mahdollisesti joudutaan irtisanomaan henkilöitä, on huolehdittava jäljelle jäävien ihmisten työkyvyn ja tuloksellisuuden säilymisestä.
Mietitään yhdessä mitkä ovat organisaation henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja tämän hetkiset tarpeet. Mitä käytännön toimenpiteitä tilanne vaatii.