Coaching

mc-viittaCoaching on prosessi, jonka avulla coach auttaa yksilöä tai ryhmää kohti heidän ammatillisia tavoitteitaan. Coach ei ratkaise asioita coachattavien puolesta vaan auttaa heitä pohtimaan vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilanteesta riippuen tavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisten ratkaisujen hakemista tai toisaalta yksilön tai työyhteisön työroolin syvempää kehittämistä.

Coachattava voi olla työyhteisö tai esimies tai johtotehtävissä työskentelevä henkilö. Coachauksesta hyötyvät myös yrittäjtä. Prosessit ovat tavallisesti 6- 12 kuukauden mittaisia. Tapaamisten tiheys ja pituus riippuvat prosessille asetetuista tavoitteista.

Mentoroinnin elementtejä voidaan lisätä coachaukseen. Tällöin käydään yhdessä läpi enemmän myös käytännön esimerkein kehittämisen kohteiksi valittuja asioita ja mentorina tuon mukaan enemmän myös omia kokemuksiani.

Miten coaching etenee?

  • Prosessin alussa määritellään tavoite
  • Seuraavissa vaiheessa pyritään avaamaan aihetta ja löytämään uusia näkökulmia
  • Tavoitteena on tämän jälkeen edetä vaihtoehtoisten ratkaisujen etenemiseen pyrkien tuottamaan mahdollisimman monta uutta ja erilaista ratkaisuvaihtoehtoa
  • Viimeisessä vaiheessa laaditaan yhteenveto ja mietitään mikä on seuraava askel