Esimiesten kehittäminen

Esimiesten kehittäminenJohtaminen ja esimiestyö on ammatti. Yrityksen tavoitteena on useimmiten ansaita voittoa, mutta yhteisöllä tai yrityksellä voi olla muitakin tavoitteita. Toiminnan organisointi yrityksen tai yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä työyhteisön kanssa on esimiehen keskeinen perustehtävä. Oman lisähaasteensa tuo tehtäviin usein liittyvän asiantuntijatehtävän ja esimiestehtävän yhdistäminen.

Esimiesten kehittäminen voi tapahtua joko esimiesryhmänä tai yksilöllisenä esimiehen kehittämisenä. Kehittämistoimenpiteet voivat olla luonteeltaan coachingin omaisia mutta niihin voidaan liittää myös koulutusta ja käytännön työtaitojen harjoittelua. Ensimmäinen tapaaminen on varattu kehittämistarpeiden alkukartoitusta varten.

Prosessi voi olla lyhytkestoinen tai esim. vuoden mittainen kehittämistarpeiden ja –keinojen valinnasta riippuen.

Jokaisen henkilökohtaisen työpersoonallisuuden ja työskentelytavan kartoittamiseksi voimme käyttää menetelmää, joka tuo esille henkilön oman näkemyksen työhön liittyvistä motivaatiotekijöistä ja rooleista. Tämän PAPI-menetelmän (Personality and Preference Inventory) avulla voimme yhdessä laatia kehittymissuunnitelman joko yksittäiselle työntekijälle tai esimiehellä tai vaikka koko tiimille.

Menetelmää voidaan käyttää apuna myös rekrytointitilanteissa. Mikä parasta, jos muu tiimi on aikaisemmin tutustunut omaan profiiliinsa, voidaan kartoittaa, millainen  uusi henkilö parhaiten täydentää omalla persoonallisuudellaan ja työskentelytavallaan joukkuetta.

Kun haluat itse tai yhdessä työyhteisösi kanssa pohtia panostenne suuntaamista tai selvittää esiin tulleita (tai vielä piilossa olevia) esteitä, ole yhteydessä. Ulkopuolisen kokeneen henkilön kanssa voit nähdä asiat kirkkaammin. PAPI-menetelmän käytöstä minulla on vuosien positiivinen kokemus.