Työnohjaus

TyönohjausTyönohjauksen avulla paneudutaan työn, työyhteisön ja oman työroolin tutkimiseen. Ohjaus on oppimisprosessi, joka sisältää kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tärkein työkalu on keskustelu. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus on ohjattavien henkireikä.

Ohjattavana voi olla yksilö, ryhmä tai koko työyhteisö. Ohjauksen tavoitteista päättävät osallistujat. Yleensä työnohjaus on pitkäkestoista ja tapaamiset säännöllisiä. Jos toimintatapoja halutaan muuttaa ja kehittyä, kestää ohjaus vähintään vuoden. Tapaamiset ovat tyypillisesti 3-4 viikon välein.

Eettiset periaatteet

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Ohjattavien kanssa sovitaan erikseen, mikäli jotakin tietoa halutaan viedä eteenpäin.