Tunnista ja vahvista resilienssiä työelämässä – lisää tuloksellisuutta ja työhyvinvointia muutoksissa

with Ei kommentteja

Tarvitsetko omaan esimiestyöhösi ja työyhteisöllesi uutta alkua?

Tule mukaan luomaan työkalua, reseptiä, jolla saat tarvittavan muutoksen aikaiseksi.

Tervetuloa 22.11.2016 valmennukseen tutustumaan käytännönläheisiin työkaluihin työyhteisön toimivuuden, esimiestyön ja johtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Valmennuspaikka Radisson Blu Seaside Hotel (Ruoholahdenranta 3, Helsinki) merellisessä ympäristössä luo hyvät puitteet keskittyä. Samalla voit rentoutua hyvästä tarjoilusta ja huolenpidosta nauttien. Valmennuspäivä ja ympäristö tukevat myös ydinasioita muutoksien johtamisessa: omaa jaksamistasi ja työhyvinvointia.

Valmennuksessa hyödynnetään ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmää, jolloin oppimisen lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aidossa kontekstissa, teorioita ja erilaisia menetelmiä luovasti yhdistäen ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Valmentajina Merja Munnukka-Dahlqvist ja Merja Carlander tarjoavat sinulle 30 vuoden kokemuksen organisaatioiden, esimiestyön ja johtamisen kehittämisestä, konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Olemme löytäneet asiakkaille käyttökelpoisia ratkaisuja, kuinka toimia hyvällä ja turvallisella tavalla erilaisissa työyhteisön tilanteissa.

Työskentelytapa on vuorovaikutteinen, jokaisen oppimisprosessia tukeva. Asetat omat oppimistavoitteet valmennuspäivälle. Päivän päätteeksi saat vinkkejä jatkokehittämismahdollisuuksista. Voit sopia yksilö-, ryhmä- ja/tai työyhteisöntyönohjauksesta valmennuksen jatkoksi. Valmennuspäivän aikana käsitellyt aiheet voidaan soveltaa oman organisaatiosi ja työyhteisön ajankohtaisiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda vaikuttava prosessi, joka tuo selkeitä tuloksia.

 

Valmennuksen sisältö ja työskentelytavat

Valmennus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Etukäteistehtävä: vastaat selkeisiin kysymyksiin, jotka auttavat kirkastamaan työyhteisösi tilannetta ja löytämään tarvittavia työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi, tunnistatko juuttuneesi toistuviin ongelmiin? Onko sinun vaikea löytää uutta alkua työyhteisön muutosten jälkeen? Haluaisitko vahvistaa omaa esimiestyötäsi ja työyhteisön valmiuksia tuleviin haasteisiin? Etukäteistehtävä palautetaan valmennuksen vetäjille. He perehtyvät tilanteeseesi jo ennenvalmennuksen alkua. Esille ottamasi asiat vaikuttavat valmennukseen sisältöihin ja työskentelytapoihin.

Mitä relisienssi on? Keskeistä teoriaa ja käytännön kokemuksia resilienssin merkityksestä työyhteisön toiminnassa ja johtajuudessa.

Miksi resilienssiä tarvitaan? Mitä resilienssi tarkoittaa käytännön työelämän näkökulmasta ja omassa työyhteisössä sekä johtajuudessa

Miten reilienssiä voi vahvistaa? Kuinka sovellan omassa työyhteisössä ja johtajuudessa. Erilaisia työskentelytapoja resilienssin vahvistamiseksi. Kuinka sovellan sitä omassa työssäni.

Kotitehtävä: Kuinka etenen valitsemieni tavoitteiden kanssa työskentelyssä.

Työskentelytavat: Etukäteistehtävä ennen valmennuksen alkua. Lyhyet luento-osuudet, harjoituksia, keskustelua ja kokemusten jakamista, pari- ja pienryhmä työskentelyä, case tapausten läpikäyntiä. Käsitteiden selventämistä, ongelman määrittelyä ja analysointia, aivoriihi ideointia, oppimistavoitteiden muodostamista, itseopiskelua ja arviointia. Kotitehtävä valmennuksen jälkeen.

 

Ilmoittautuminen

Päivän aikataulu: Klo 9.00 aamukahvi. Varsinainen ohjelma alkaa klo 9.30-16.00

Valmennuspaikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki.

Hintatiedot: 470euroa + alv 24% / osallistuja. Hintaan sisältyy runsas aamukahvi, monipuolinen buffee-lounas ja herkullinen iltapäiväkahvi. Koulutus toteutetaan miellyttävässä, virkistävässä ja valoisassa lounge-tilassa, josta on avarat näköalat. Osallistujamäärä max 20 henkeä. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useita samaan valmennukseen, annetaan 10% alennus. Peruutusehdot: ilmoittautuminen on sitova. Osallistujaa voi kuitenkin vaihtaa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

22.11.2016 valmennukseen viimeistään 8.11.2016 sähköpostilla

 

munnukka-dahlqvist@kolumbus.fi tai merja@merjacarlander.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme jokaisesta osallistujasta seuraavat tiedot:

nimi, ammatti, toimipaikka, sähköpostiosoite, laskutusosoite sekä mahdolliset erikoisruokavaliotiedot

Tietoa kouluttajista

 • Merja Munnukka-Dahlqvist

  Seniori konsultti

  VTM, sosiaalipsykologi, VET traumapsykoterapeutti, ET, kriisipsykoterapeutti, EMDR fasilitaattori (EMDR Institute), EMDR Consultant (EMDR Europe), NLP master

  Minulla on 30v. kokemus työurallani seuraavista aiheista: työyhteisöjen ja organisaation kehittäminen, esimiesten valmennus, työnohjaus (coaching), konfliktien ja ristiriitojen ratkaisu ja ennaltaehkäisy, työhyvinvoinnin valmennus, muutoksen tukipalvelut ja valmennukset. Lisäksi kriisi – ja traumapsykoterapia ja traumapsykoterapeuttista ja EMDR työnohjausta.

  Oma yritykseni Konsultointi ja Koulutus MMD Oy on toiminut 25 v ja lisäksi olen työskennellyt konsulttina HRD alan organisaatioissa ja erilaisissa verkostoissa. Työurani aikana olen ollut työssä HRD tehtävissä mm. pankkialalla (5v) ja TenPro Consulting Oy:ssä seniori konsulttina (6v) sekä tällä hetkellä myös seniori konsulttina Opteam Oy:ssä

  Lisää tietoa:  www.mmdoy.com            munnukka-dahqvist@kolumbus.fi   Puh. +358 400 445 972

 

 •  

  Merja Carlander

  Johdon ja työyhteisöjen coaching ja työnohjaaja, yritysmentori

  Parasta omassa työssäni on saada olla mukana kehittämässä asiakkaitteni toimintaa ja tukemassa heitä yrityksen ja yhteisön eri vaiheissa.

  Olen ollut mukana sekä kasvavien ja vakiintuneiden yritysten kehittämisessä. Kehittämishankkeisiin on kuulunut myös julkisen sektorin johtoryhmätyön kehittämistä. Työuraan mahtuu monenlaista muutosten läpivientiä ja uudelleen organisointia. Toimin myös yrittäjien mentorina tukemassa heitä liiketoiminnan ja oman yrittäjäidentiteetin kehittämisessä.

  Minulla on aikaisemmilta työvuosilta erittäin pitkä kokemus henkilöstötoimesta ja johtamisesta. Olen rekrytoinut, kouluttanut ja coachannut lukuisia esimiehiä, ollut mukana sekä työyhteisöjen kehityshankkeissa ja kriisien ratkaisemisessa. Työurani aikana olen toiminut henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä pääasiassa rahoitusalalla. Rahoitusalalla olen toiminut myös varsinaisissa pankkiliiketoimintatehtävissä noin 10 vuotta.

  Lisätietoja yrityksestäni ja minusta:

  www.merjacarlander.fi      http://facebook.com/merja.carlander.2/         puh. +358 339 0965