Oivallusten työaamu – Hallitaan yhdessä vauhdin hurmaa/Minä – työura – elämä

with Ei kommentteja

Huomiota Tyhyverkoston tapahtumasta 24.1.2017

  • ”Mitä maailma tarvitsee?”
  • ”Missä minä olen hyvä?”
  • ”Miten voisin yhdistää nämä asiat sellaiseksi tekemiseksi, jota rakastan?”

Jari Hakanen Työterveyslaitokselta nosti esiin muun muassa nuo kysymykset. Tyhyverkosto oli koonnut erinomaisen joukon yrittäjiä, työnantajia, työntekijöitä ja työhyvinvoinnin ammattilaisia pohtimaan yhdessä muun muassa aihetta ”Miten johdan Oy Minä AB:tä”. Keskustelussa nousivat esiin vapaus ja vastuu omassa työssä ja yrittäjyydessä. Tärkeinä asioina tuotiin esiin työn imu ja verkostojen merkitys. Mitkä asiat ovat meille kullekin voimaannuttavia tekijöitä. Miten tasapainoilen työn ja muun elämän kanssa.

Toisen aiheen ympärille kootut panelistit kertoivat omat tarinansa oman uransa mahdollisuuksista, mutkista ja rohkeista ratkaisuista. Joku oli joutunut uuden tilanteen eteen yt-neuvottelujen jälkeen, toinen todettuaan itse, että nykyisessä työssään ei voinut elää oman arvomaailmansa näköistä elämää. Kaikkia panelisteja yhdisti kuitenkin se, että lopulta uudessa tilanteessa he olivat paljon onnellisempia, kokivat saavansa enemmän aikaan ja myös tekevänsä työnsä paremmin. He totesivat, että energiaa on aivan eri tavalla vielä työpäivän jälkeenkin, kun saa tehdä työtä, johon on paloa. Paneelissa todettiin, että usein vaaditaan jokin kriisi, jotta uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä ja isoja muutoksia. Joitakin vanhoja ovia on pakko sulkea, jotta voi avata uusia.

Verkostojen tuki muutostilanteissa on tärkeää. Joillakin tuki löytyy läheisistä, mutta ei pidä unohtaa myöskään ammattimaisia tukiverkostoja. Erilaisten virallisten neuvontakanavien lisäksi löytyy mentoreita, työnohjaajia ja yrittäjille yrittäjäjärjestöjen palveluja.

Nykyään monet meistä tekevät työtään erilaisissa projektiorganisaatioissa. Verkostotutkija Timo Järvensivu puhui verkostoitumisen eri vaiheista ja hyvän verkoston luomisen edellytyksistä. Muutoksissa tarvitaan verkostoja. Toimiva verkosto edellyttää aluksi luottamuksen rakentamista. Luottamus rakennetaan dialogilla. Ilman luottamusta ei synny sitoutumista. Voit onnitella itseäsi, jos kuulut verkostoon, jossa voidaan olla yhdessä kriittisiä kunkin esiin tuomille ajatuksille.

Päivän viimeiset panelistit keskustelivat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Monet pitivät tärkeänä, että eri elämän vaiheissa painotukset työn ja muun elämän välillä voivat vaihdella. Lapsiperheen elämälle työelämän säännöllisyys on tärkeää. Toisaalta monen työelämä ja muu elämä eivät ajoitu kahdeksasta neljään välille. Arkipäivänä voi olla vapaalla harrastusten parissa ja vastaavasti viikonloppuna panostaa työhön, jos muu verkosto on silloin helpommin koottavissa tai vain työn imu iskee. Panelistit puhuivat myös myönteisen työ+elämä-kulttuurin tärkeydestä: onko ok puhua työssä myös muusta elämästä. Onko oikeasti ok, että lapsiperheen vanhempi lähtee ajoissa kotiin hakemaan lasta päiväkodista. Nämä seikat eivät ole ainoastaan eduksi työntekijöille, vaan myös työantajalle arvokas väline saada houkuteltua ja pidettyä hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä.

Näitä asioita on meidän jokaisen hyvä pysähtyä pohtimaan aina silloin tällöin.

Tyhyverkostoon voi liittyä Työterveyslaitoksen sivuilla oheisesta linkistä

http://www.bing.com/search?q=TYHY-verkosto&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ACJB