Hyvinvoiva työyhteisö, esimies ja johto tekevät yhdessä pitkäjänteisesti parempaa tulosta. Hyvän työkyvyn ylläpitoa voidaan edistää monella tavalla. Parhaimmillaan se on luonnollisena osana yrityksen normaalia jokapäiväistä toimintaa, joka näkyy myös johtamisessa, osaamisen kehittämisessä, muutoksen hallinnassa ja palkitsemisessa. Näissä asioissa harva on seppä syntyessään.

Työhyvinvoinnin edistämistä ja väistämättömien ristiriitojen ratkaisemista voi oppia. Keinoja ovat muun muassa

  • Työnohjaus
  • Esimiesten kehittymisen tukeminen
  • Coaching
  • Henkilöstöasioiden johtamisen konsultointi
  • Yrittäjän oman jaksamisen tukeminen